služby spoločnosti SYNAPSYS

Web informačné systémy

Tieto systémy sú vhodné pre spoločnosti, ktoré potrebujú informácie spracovávať z viacerých miest súčasne.
Umožňujú tak veľmi komfortný a jednoduchý prístup k informáciám.

Medzi web informačné systémy zaraďujeme:

 • intranetové a internetové systémy
 • dátové sklady
 • archiváciu dokumentov
 • systémy na spracovanie a evidenciu údajov

Zabezpečujeme:

 • návrh architektúry informačných systémov
 • spracovanie návrhu projektov
 • konzultácie v oblasti výroby informačných systémov
 • výroba informačných systémov
 • bezpečnostné dokumenty k projektom a informačným systémom
 • optimalizáciu a rekonštrukciu existujúcich informačných systémov

Web riešenia

Využíva ich veľmi široká skupina klientov od veľkých spoločností až po jednotlivcov. Slúžia na ich prezentáciu alebo komerčné účely.

Medzi web riešenia zaraďujeme:

 • webové stránky napojené na databázy
 • internetové portály
 • systémy na dávkové odosielanie informácií cez e-mail/SMS
 • grafické spracovanie/vizualizácia

Zabezpečujeme:

 • návrh projektu web riešenia
 • spracovanie harmonogramu projektov
 • konzultácie v oblasti výroby
 • výrobu
 • bezpečnostné dokumenty k projektom
 • optimalizáciu
 • analýzu existujúcich dát
 • optimalizáciu databáz
 • dátové konverzie
 • optimalizáciu používateľského rozhrania

Web nástroje riadenia

Web nástroje riadenia slúžia na spracovanie informácií pre riadenie z verejne dostupných zdrojov, ako aj interných a externých databázových systémov do efektívnej podoby využiteľnosti a prístupnosti vo webovom rozhraní.

Medzi web nástroje riadenia zaraďujeme:

 • spracovanie verejne dostupných informácií
 • spracovanie interných a externých údajov
 • nástroje kontrolingu
 • nástroje riadenia projektov
 • nástroje komunikácie
 • analytické nástroje

Zabezpečujeme:

 • analýzu požadovaných informácií
 • spracovanie návrhu riešenia
 • výrobu nástrojov riadenia
 • bezpečnostné dokumenty k nástrojom
 • optimalizáciu nástrojov riadenia
 • dátové konverzie a prepojenia

Synapsys, s.r.o.,
Grösslingová 45,
811 09 Bratislava

mobil: +421 911 500 402
email: office@synapsys.sk
v pracovné dni od 10:00 do 15:00